Nhân viên Kiểm soát chất lượng Website

Trách nhiệm và nghĩa vụ

 • Xem xét và phân tích các thông số kỹ thuật của hệ thống
 • Xây dựng kịch bản kiểm thử và UAT
 • Tạo hướng dẫn sử dụng cho người dùng
 • Tham gia vào các kế hoạch kiểm thử của hệ thống
 • Thực hiện các bài kiểm tra theo các kịch bản kiểm thử
 • Báo cáo lỗi cho nhà phát triển hệ thống

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm viết các trường hợp kiểm thử
 • Thực hiện kiểm thử phần mềm thủ công hoặc tự động
 • Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm trên web và mobile
 • Tham gia vào kế hoạch kiểm thử
 • Có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt
 • Cởi mở và thân thiện
 • Có khả năng làm tốt khi làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Có kinh nghiệm về Magento, kiến thức về kiểm thử tự động là lợi thế

Những lợi ích

 • Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh (bao gồm phụ cấp & bảo hiểm)
 • Xem xét tăng lương 1 lần/năm dựa trên hiệu suất và năng lực làm việc
 • Thưởng thêm tùy theo năng lực thể hiện
 • Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện: tham gia team building, du lịch cùng công ty 1 lần/năm, sinh nhật, tiệc tất niên, gameshow, Techtalk (buổi đào tạo chuyên môn nhằm nâng cao kiến thức cho nhân viên)...

Bạn có đủ điều kiện?

  Vị trí tuyển dụng khác