Trang chủ >> Tài nguyên >> Ebook

  ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT THÔNG TIN SECOMM TALK
  Xây dựng website thương mại điện tử toàn diện cho bách hóa

  XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN CHO NGÀNH BÁCH HÓA

  Nội dung:

  • Quy trình xây dựng website thương mại điện tử bách hóa
  • Tiêu chí lựa chọn nền tảng và đối tác phù hợp
  • Bài học từ các doanh nghiệp đã triển khai thành công
  Xem chi tiết

  XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH RƯỢU VỚI MAGENTO

  Nội dung:

  • Các yêu cầu đặc thù trong thương mại điện tử ngành rượu
  • Quy trình và chi phí xây dựng Magento
  • Bài học kinh nghiệm từ các doanh nghiệp ngành rượu
  Xem chi tiết