XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN CHO NGÀNH BÁCH HÓA

Nội dung:

- Quy trình xây dựng website thương mại điện tử bách hóa tại Việt Nam
- Tiêu chí lựa chọn nền tảng thương mại điện tử và đối tác chiến lược phù hợp
- Các vấn đề thường gặp khi triển khai website thương mại điện tử
- Bài học từ các doanh nghiệp đã triển khai thành công: BigBasket và Blinkit (Ấn Độ), Bách Hóa Xanh và Annam Gourmet (Việt Nam)

Xem chi tiết

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH RƯỢU VỚI MAGENTO

Nội dung:

- Các yêu cầu đặc thù trong thương mại điện tử ngành rượu
- Độ tương thích giữa ngành rượu và nền tảng Magento
- Chi phí sử dụng nền tảng thương mại điện tử Magento
- Bài học từ các doanh nghiệp đã triển khai website Magento thành công: iShopChangi wine (Singapore), Trentham Estate (Úc), The Warehouse (Việt Nam)

Xem chi tiết