THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC: TIỀM NĂNG, QUY TRÌNH & BÀI HỌC
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC: TIỀM NĂNG, QUY TRÌNH & BÀI HỌC
25/03/2024
5 chapters
40 pages
- Tiềm năng của thương mại điện tử trang sức
- Đặc thù của thương mại điện tử trang sức
- Xây dựng website thương mại điện tử trang sức cơ bản
- Xây dựng website thương mại điện tử trang sức chuyên sâu
- Bài học thành công từ các thương hiệu lớn
All ebooks
Mới nhất
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC: TIỀM NĂNG, QUY TRÌNH & BÀI HỌC
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC: TIỀM NĂNG, QUY TRÌNH & BÀI HỌC
- Tiềm năng của thương mại điện tử trang sức
- Đặc thù của thương mại điện tử trang sức
- Xây dựng website thương mại điện tử trang sức cơ bản
- Xây dựng website thương mại điện tử trang sức chuyên sâu
- Bài học thành công từ các thương hiệu lớn
5
40
25/03/2024
XÂY DỰNG WEBSITE NỘI THẤT: QUY TRÌNH, LƯU Ý & CASE STUDY
XÂY DỰNG WEBSITE NỘI THẤT: QUY TRÌNH, LƯU Ý & CASE STUDY
- Vai trò của thương mại điện tử đối với ngành nội thất
- Quy trình xây dựng website thương mại điện tử nội thất cơ bản
- Quy trình xây dựng website thương mại điện tử nội thất chuyên sâu
- Những lưu ý đặc biệt khi triển khai website thương mại điện tử nội thất
- Bài học thành công từ các thương hiệu nội thất
5
40
21/03/2024
MOBILE COMMERCE: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH TRIỂN KHAI & CHI PHÍ
MOBILE COMMERCE: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH TRIỂN KHAI & CHI PHÍ
- Tiềm năng, lợi ích và xu hướng của thị trường Mobile Commerce
- Quy trình chi tiết và chi phí triển khai Ứng dụng mua sắm di động
- Quy trình chi tiết và chi phí triển khai Ứng dụng thanh toán di động
- Quy trình chi tiết và chi phí triển khai Thương mại xã hội
4
36
19/03/2024
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THỜI TRANG: QUY TRÌNH, CHI PHÍ TRIỂN KHAI
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THỜI TRANG: QUY TRÌNH, CHI PHÍ TRIỂN KHAI
- Tiềm năng của thương mại điện tử trong lĩnh vực thời trang
- Đặc thù của thương mại điện tử thời trang
- Quy trình xây dựng website thương mại điện tử thời trang cơ bản
- Quy trình xây dựng website thương mại điện tử thời trang chuyên sâu
- Bài học thành công từ các thương hiệu lớn
5
36
18/03/2024
GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI O2O DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI O2O DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
- Tiềm năng của thương mại O2O
- Mô hình phổ biến khi triển khai thương mại O2O
- Lợi ích khi triển khai hệ thống thương mại O2O
- Cách thức triển khai hệ thống thương mại O2O
- Bài học về các thương hiệu đã triển khai thương mại O2O
4
33
24/01/2024
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN CHO NGÀNH BÁCH HÓA
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN CHO NGÀNH BÁCH HÓA
- Quy trình xây dựng website thương mại điện tử bách hóa tại Việt Nam
- Tiêu chí lựa chọn nền tảng thương mại điện tử và đối tác chiến lược phù hợp
- Các vấn đề thường gặp khi triển khai website thương mại điện tử
- Bài học từ các doanh nghiệp đã triển khai thành công: BigBasket và Blinkit (Ấn Độ), Bách Hóa Xanh và Annam Gourmet (Việt Nam)
4
38
05/12/2022
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH RƯỢU VỚI MAGENTO
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH RƯỢU VỚI MAGENTO
- Các yêu cầu đặc thù trong thương mại điện tử ngành rượu
- Độ tương thích giữa ngành rượu và nền tảng Magento
- Chi phí sử dụng nền tảng thương mại điện tử Magento
- Bài học từ các doanh nghiệp đã triển khai website Magento thành công: iShopChangi wine (Singapore), Trentham Estate (Úc), The Warehouse (Việt Nam)
4
28
04/11/2022

    Đăng ký nhận tin

    Nhận các tin tức mà bạn quan tâm một cách nhanh chóng nhất