Sắp diễn ra

HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN

Diễn giả: Anh Nguyễn Vũ Kỳ (CEO & Founder SECOMM)
Thời gian: 09:00 – 11:00 ngày 04.04.23
Hình thức: Online trên Zoom
Nội dung: Bức tranh của thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á và Việt Nam, bao gồm các cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp sẽ đương đầu. Đồng thời, SECOMM còn chia sẻ về quy trình xây dựng website thương mại điện tử từ cơ bản cho đến nâng cao ở thị trường Việt Nam.
Xem chi tiết